Falownik Eura E810 – wstępna konfiguracja i programowanie

Falownik Eura E810 – wstępna konfiguracja i programowanie

Posted By: Albert Published: 25/07/2022 Times Read: 51 Comments: 0

Komunikacja PC z falownikiem EURA E810

Do komunikacji falownika Eura Drives E810 z komputerem służy darmowe oprogramowanie EuraDV dostępne na stronie producenta. Falownik musi być podłączony do komputera poprzez specjalny konwerter RS485/USB. Aby odblokować komunikację za pomocą protokołu Modbus należy w pierwszej kolejności zmienić parametr F200 na wartość 3 lub 4. Pozwala to na wysyłanie sygnału start/stop za pomocą protokołu Modbus jak również ogólnie umożliwia komunikację. Możemy także zmienić inne parametry dotyczące protokołu komunikacyjnego np. zmieniać szybkość komunikacji, tryb RTU lub ASCII oraz ID naszego falownika. Służą do tego parametry o numerach od F900 do F930. Możemy je zmieniać za pomocą klawiatury na obudowie falownika.


    Połączenie przemiennika częstotliwości E810 z komputerem PC za pomocą programu EuraDV.

Po instalacji i uruchomieniu programu musimy stworzyć nowy projekt. Nadajemy mu dowolną nazwę. Następnie musimy wybrać model falownika którego używamy:


Informację o modelu falownika można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Po wybraniu modelu i wpisaniu nazwy otwiera się właściwe okno projektu. W pierwszej kolejności należy zmienić ustawienia komunikacyjne na takie same jakie ustawiliśmy w falowniku. Klikamy na przycisk „Setting” na górnym pasku programu, następnie wybieramy opcję „Communication Settings”.

Wyświetli się okienko:


Tu wpisujemy parametry komunikacyjne. Numer portu można sprawdzić w menedżerze urządzeń w panelu sterowania naszego komputera. Po wpisaniu wszystkich parametrów klikamy przycisk „Link”.

Po chwili powinien pokazać się komunikat:


Jeżeli nie udało się połączyć z falownikiem, należy sprawdzić ustawienia komunikacyjne oraz ustawienia portu w menedżerze urządzeń.

   
Obsługa programu EuraDV

Po udanym połączeniu możemy sterować falownikiem z poziomu programu.
Program pozwala np. na zmianę parametrów falownika. Jeżeli chcemy możemy je zmienić klikając na „Common Function” a następnie „Parameter managment”. Po chwili pojawia się długa tabela zawierająca parametry falownika:


Przedstawiam tu tylko fragment, w rzeczywistości tabela jest dużo dłuższa. Aby zmienić wartość jakiegoś parametru, wciskamy przycisk w pierwszej kolumnie nie, następnie klikamy na parametr. Pojawia się okno umożliwiające edycję wartości:


Wpisujemy wartość i wciskamy przycisk „OK”.  Po ewentualnej zmianie innych parametrów, wciskamy przycisk „Download”:


Po chwili wyświetli się komunikat informujący o pomyślnym przesłaniu parametrów:

W programie EuraDV możemy także obejrzeć informacje o aktualnym stanie napędu. W tym celu klikamy przycisk „System Status Monitor” po lewej stronie okna programu. Pokaże się panel z informacjami:


Dzięki takiemu panelowi możemy wysyłać polecenia do falownika oraz sprawdzać rezultaty ich wykonania a także stan wejść/wyjść cyfrowych.

Na przykład po wciśnięciu przycisku „RUN” widzimy że zaświeciła się odpowiednia dioda:


Możemy także zadać falownikowi konkretną częstotliwość z jaką ma działać. Możemy ją wpisać w oknie „Target Freq”. Musimy także uzupełnić wszystkie inne parametry w oknie „Common Paras”. Następnie klikamy na żółty przycisk ze strzałką skierowaną w dół. Pojawi się okno podobne do tego przy zmianie parametrów:


Klikamy przycisk „Start” i po chwili powinien pojawić się komunikat o pozytywnym załadowaniu naszych parametrów do falownika.

Możemy również skonfigurować wejścia/wyjścia falownika za pomocą programu EuraDV. W tym celu klikamy opcję „IO terminal” po lewej stronie ekranu. Pojawi się okno konfiguracji wejść analogowych:


U góry okna znajdują się zakładki które pozwalają na konfigurację innych wejść/wyjść. 

Możemy np. przypisać funkcję do wejść/wyjść cyfrowych:


Jest to przydatne jeżeli np. sterujemy falownikiem za pomocą sterownika PLC i podłączymy wejścia cyfrowe PLC do wyjść cyfrowych falownika. W ten sposób sterownik otrzymuje aktualne informacje o stanie falownika.

Tags: Eura E810, oprogramowanie EuraDV, konfiguracja E810

Comments

Write Comment

zamknij
Jedno konto - wiele możliwości
Kliknij, aby przeglądać produkty.
Twoja sesja nie wygaśnie. Po przełączeniu sklepu nadal będziesz zalogowany.